Kauba tagastamine

Kauba tagastamine

1.1. Vastavalt seadusandlusele on Ostja eraisik, kellel on õigus ostu-müügileping tühistada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise momendist.

1.2. Kui Ostja eraisikuna soovib ostu-müügilepingu tühistada, on ta kohustatud viivitamatult teavitama Müüjale oma soovist elektronposti teel: sales@formeonline.eu

1.3. Tagastamisele kuulub ainult kasutamise või kahjustamise tundemärkideta kaup ja pakend. Kaup peab olema algses pakendis, komplektne, sellel peavad olema kõik tehase etiketid. Pakendi võib avada vaid sel juhul, kui kaubaga pole teisel moel võimalik tutvuda. Kauba pakend tuleb avada ettevaatlikult, seda kahjustamata.

1.4. Kaup tuleb tagastada Müüjale jaotises „Kättetoimetamine“ osutatud aadressile 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise avalduse koostamise päevast. Ostja kannab tagastamisega seotud kulud, välja arvatud, kui Ostjale kättetoimetatud kauba mudel ei vasta tellitule.

1.5. Kui Ostja on tagastanud kasutamise ja kahjustamise tundemärkidega kauba, on Müüjal õigus seda mitte vastu võtta, ka võivad Müüja ja Ostja kokku leppida kahju kompenseerimise ulatuses kauba maksumuse vähendamise arvelt.  Kui Ostja ei ole nõus kauba maksumuse vähendamise summaga, on Ostjal ja Müüja õigus hindamiseks kaasata sõltumatu ekspert.

1.6. Juhul, kui tagastamise kriteeriumid on punktide 4.3, 4.4. ja 4.5 järgi täidetud, kohustub Müüja 14 kalendripäeva jooksul tagastama täissumma, mida Ostja on kauba ja selle kättetoimetamise eest maksnud. Raha kantakse vaid sellele arvelduarvele (krediitkaardile), millelt Ostja oli Kauba eest maksnud.