Pretensiooni esitamine

ForMe kaubamärgiga toodete kohta, mis ei vasta nõuetele, saab pretensioone esitada 24 kuu jooksul alates kauba kättesaamise momendist.

Müüja vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 24 kuu jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt: 

1. Esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmisest hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Müüjal. 

2. Pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus Ostjal. 

Pretensioonide esitamiseks tuleb pöörduda otse Kaupmehele või Teeninduskeskuse poole. Kui Ostja on soetanud kauba www.formeonline.eu e-poest, tuleb pretensioon saata meiliaadressile: sales@formeonline.eu. Müüja on kohustatud vastama 7 tööpäeva jooksul alates pretensiooni laekumise momendist.

Pretensioonile tuleb märkida Ostja nimi, perekonnanimi, kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, ostu tegemise kuupäev ja koht ning ka ostu-müügidokumendi number. Hädavajalik on üksikasjalikult kirja panna kaubal avastatud puudused ja nõudmised Müüjale.

Ostja peab silmas pidama, et:

Enne kauba tasuta remonti või väljavahetamist teeb Teeninduskeskus kindlaks selle nõuetele mittevastavuse põhjused, kinnitades või eitades Ostja õigust pretensiooni rahuldamisele. Kauba tasuta remont või väljavahetamine toimub ostu-müügidokumendi alusel, mille Ostja on kohustatud esitama Müüjale või Teeninduskeskusele.

Pretensiooni rahuldamise kohustus ei kehti kauba kahjustamise või selle karakteristikute halvenemise korral, kui Ostja on kasutanud Kaupa valesti. Müüja ei vastuta ka kauba normaalse  füüsilise kulumise eest, kui seda on kasutatud tavalisel viisil. Pretensiooni rahuldamise kohustus ei kehti kauba kuluvate või kahanevate osade puhul, nagu näiteks harjad, terad, akud jms.

Teave Teeninduskeskuse kontaktandmete ja asukoha kohta:

Sevi Kodumasinad, Pallasti 16, Tallinn, 11416,  Tel.: +372 636 65 25,  Fax: +372 654 72 58,  E-mail: info@sevi.ee, www.sevi.ee